Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 11 01

 

Bendrosios nuostatos

Hust Design (toliau – “Hust Design", "mes", "mes" arba "mūsų") valdo svetainę hustdesign.com (toliau - Svetainė) ir naudoja Jūsų informaciją (toliau - Asmens duomenys), kai lankotės ir (arba) registruojatės šioje Svetainėje. Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) aprašoma mūsų politika ir procedūros, susijusios su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės Svetaine, ir informuojama apie Jūsų teises į privatumą bei apie tai, kaip Jus gina įstatymai. Naudodamiesi šia Svetaine ir (arba) šioje Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pateikdami mums savo Asmens duomenis paspausdami mygtuką tam tikrose Svetainės skiltyse arba paspausdami mygtuką SUTINKU pranešime apie slapukų naudojimą, Jūs sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią Privatumo politiką.Duomenų rinkimas ir naudojimas kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine ir (arba) šioje Svetainėje teikiamomis paslaugomis, mes tvarkome ir renkame Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

  • susisiekti su Jumis arba nustatyti Jūsų tapatybę, kai pildote skiltis "Susisiekite su mumis", "Hust Design dizaino apdovanojimai" arba "Hust Design akademija", kad pateiktumėte mums klausimą, indėlį ar paraišką;
  • teikti Jums rinkodaros turinį, kai užpildote skiltį "Naujienlaiškiai" arba kitaip išreiškiate norą juos užsisakyti;
  • prižiūrėti mūsų Svetainę ir šioje Svetainėje teikiamas paslaugas, įskaitant Svetainės naudojimo stebėseną;
  • leisti Jums dalyvauti interaktyviose mūsų Svetainės funkcijose, kai Jūs nusprendžiate tai daryti;
  • pateikti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume tobulinti savo Svetainę;
  • aptikti technines problemas, užkirsti joms kelią ir jas spręsti.

 

Renkamų duomenų tipai

Asmens duomenys

Naudodamiesi mūsų Svetaine galime paprašyti Jūsų pateikti mums tam tikrą asmeninę informaciją, kuri gali būti naudojama susisiekti su Jumis arba nustatyti Jūsų tapatybę. Asmenį identifikuojanti informacija gali būti, be kita ko, tokia:

el. pašto adresas

Vardas ir pavardė

Įmonės pavadinimas

Telefono numeris

Kita: verslo sritis, vietovė, kurioje esate, failai, kuriuos pridedate teikdami formą.

 

Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip pasiekiama ir naudojama Svetainė (toliau - naudojimo duomenys). Naudojimo duomenys renkami automatiškai, kai naudojatės Svetaine.

Šie Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip Jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų Svetainės puslapiai, kuriuose lankotės, apsilankymo laikas ir data, šiuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys. Kai prie Svetainės prisijungiate mobiliuoju įrenginiu arba per jį, mes taip pat galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipą, Jūsų mobiliojo įrenginio unikalų ID, Jūsų mobiliojo įrenginio IP adresą, Jūsų mobiliojo įrenginio operacinę sistemą, Jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipą, unikalius įrenginio identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.

 

Stebėjimo ir slapukų duomenys

Mes naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad galėtume stebėti veiklą mūsų svetainėje ir saugoti tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu kiekiu duomenų, tarp kurių gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami į Jūsų naršyklę iš Svetainės ir saugomi Jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos sekimo technologijos yra indikatoriai, žymos ir scenarijai, skirti informacijai rinkti ir sekti, taip pat mūsų Svetainei tobulinti ir analizuoti.

Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Tačiau, jei nesutinkate su slapukais, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Svetainės dalimis.\

 

Griežtai privalomi slapukai:

Slapuko pavadinimas Šaltinis Aprašymas Galiojimas

moove_gdpr_popup Hust Design Naudojamas naudotojo pasirinktiems slapukų sutikimo nustatymams išsaugoti 1 metai

 

Trečiųjų šalių rinkodaros slapukai:

Slapuko pavadinimas Šaltinis Aprašymas Galiojimaswd Facebook Naudojamas "Facebook Pixel" rinkodaros tikslais 5 dienos

sb "Facebook" Naudojamas "Facebook Pixel" rinkodaros tikslais 2 metai

locale "Facebook" Naudojamas "Facebook Pixel" rinkodaros tikslais 5 dienos

fr "Facebook" Naudojamas šifruotam "Facebook" ID ir naršyklės ID išsaugoti 3 mėnesiai

datr "Facebook" Naudota svetainės saugumui ir vientisumui užtikrinti 2 metai

tr "Facebook" Naudota "Facebook Pixel" rinkodaros tikslais Sesija

 

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduodama ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų.

Jei esate ne Lietuvoje ir nusprendėte mums pateikti informaciją, atkreipkite dėmesį, kad duomenis, įskaitant Asmens duomenis, perduodame į Lietuvą ir ten juos tvarkome. Jūsų sutikimas su šia privatumo politika, po kurio pateikiate tokią informaciją, reiškia Jūsų sutikimą su tokiu duomenų perdavimu.

Hust Design imasi visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos, ir joks Jūsų Asmens duomenų perdavimas į organizaciją ar šalį nebus vykdomas, jei nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio arba Jūs nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų teikimu.

 

Teisiniai klausimai

Jūsų Asmens duomenis tvarkome sąžiningai ir skaidriai, laikydamiesi Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatytos tvarkos, tik siekdami aiškiai apibrėžtų ir teisėtų Hust Design nustatytų tikslų, ir netvarkome su tokiais tikslais nesuderinamu būdu.

Jūsų Asmens duomenis saugome tik ne ilgiau, nei to reikia Hust Design nustatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, nebent Privatumo politikoje nustatyta kitaip.

Jūsų Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Svetainėje pildydami tam tikras skiltis, norėdami susisiekti su mumis arba pateikti mums įnašą ar paraišką, saugome vienerius metus po paskutinio kontakto su Jumis.

Savo sutikimą dėl rinkodaros turinio galite bet kada atšaukti paspaudę nuorodą gautų el. laiškų apačioje arba susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Be to, kas dvejus metus Jums siūloma atnaujinti savo sutikimą, kad jis išliktų aktualus. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol neatšaukėte sutikimo, ir 1 metus po to.

Jūsų Asmens duomenis Hust Design tvarko tik įgalioti asmenys, kurie įsipareigoja užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą.

Jūsų Asmens duomenys gali būti teikiami mūsų pasamdytiems duomenų tvarkytojams, kurie įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias teisės aktų nuostatas atitinkančią Asmens duomenų apsaugą.

Hust Design gali atskleisti jūsų Asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, teismams ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek, kiek tai leidžia teisės aktai.

 

Duomenų saugumas

Mes įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Tačiau nepamirškite, kad joks perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100 % saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis, negalime garantuoti visiško jų saugumo.

Jei įvyksta Asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio padaroma didelė žala Jūsų teisėms, mes Jus apie tai informuosime teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Duomenų subjekto teisės

Turite šias teises, susijusias su jūsų Asmens duomenimis:

būti informuotas apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą ir naudojimą;
susipažinti su Asmens duomenimis ir papildoma informacija;
reikalauti ištaisyti netikslius Asmens duomenis arba juos papildyti, jei jie yra neišsamūs;
tam tikromis aplinkybėmis ištrinti (būti pamirštam);
tam tikromis aplinkybėmis apriboti duomenų tvarkymą;
teisę į duomenų perkeliamumą, kuri leidžia Jums gauti ir pakartotinai naudoti Asmens duomenis savo tikslais įvairiose paslaugose;
tam tikromis aplinkybėmis nesutikti su duomenų tvarkymu;
teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu ir profiliavimu;
bet kuriuo metu atšaukti anksčiau duotą sutikimą (kai tai aktualu);
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Aukščiau nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti pateikdami rašytinį prašymą el. pašto adresu info@hustdesign.com. Prašymą taip pat galite atsiųsti mums paprastu paštu arba pristatyti asmeniškai į mūsų biurą adresu Pramonės g. 15, Šiauliai, LT-78137 Lietuva.

 

Paslaugų teikėjai

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami paslaugų teikėjams, kurie teikia mums prieglobos, serverio nuomos ar su Svetaine susijusias paslaugas arba padeda mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Svetainė, jei tai yra būtina šios Svetainės paslaugoms teikti.Šie paslaugų teikėjai turi prieigą prie jūsų Asmens duomenų tik šioms užduotims atlikti ir privalo jų neatskleisti ar nenaudoti jokiais kitais tikslais.

 

Vaikų apsauga

Svetainės paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 18 metų lankytojams (toliau - vaikai). Prašome lankytojų, kurie yra jaunesni nei 18 metų, nesiregistruoti šioje Svetainėje ir neteikti savo Asmens duomenų.

Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad Jūsų Vaikai pateikė mums Asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome Vaikų Asmens duomenis nepatikrinę tėvų sutikimo, imsimės priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

 

Šios privatumo politikos pakeitimai

Kartais galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus Jus informuosime paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Prieš įsigaliojant pakeitimams, apie tai Jus informuosime el. paštu ir (arba) aiškiai matomu pranešimu savo Svetainėje ir atnaujinsime "įsigaliojimo datą" šios Privatumo politikos viršuje.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius jos pakeitimus. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

 

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis:

El. paštu: info@hustdesign.com
Apsilankę šiame mūsų svetainės puslapyje: https://hustdesign.com/kontaktai/
Telefono numeriu: +370 415 96003